Dotační projekty

Technologie pro zpracování výkopových zemin

Předmětem projektu CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023206 Technologie pro zpracování výkopových zemin je pořízení technologie pro třídění výkopových zemin, která umožní zpracovat výkopovou zeminu na frakce, které budou znovu využity jako obsypový/zásypový a hutnící materiál přímo v místě stavby.

Hlavní cíle a výsledky projektu:
⦁ Zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s druhotnými surovinami.
Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora Evropské unie.